Lưu trữ Danh mục: Tổ Chức Sự Kiện Lễ Khởi Công Quảng Ngãi

LỄ ĐỘNG THỔ TOÀ NHÀ CHI NHÁNH BẢO HIỂM AIA

KHỞI ĐỘNG ĐẦU NĂM 2022! LỄ ĐỘNG THỔ TOÀ NHÀ CHI NHÁNH BẢO HIỂM AIA

LỄ KHỞI CÔNG NHÀ MÁY GIA CÔNG, SẢN XUẤT VẢI VÀ HÀNG MAY MẶC WHITEX – DUNG QUẤT

Sự kiện “LỄ KHỞI CÔNG NHÀ MÁY GIA CÔNG, SẢN XUẤT VẢI VÀ HÀNG MAY

Lễ động thổ dự án xây dựng nhà máy sản xuất sợi và vải MaHang Dung Quất

Sự kiện “Lễ động thổ dự án xây dựng nhà máy sản xuất sợi và

Sự kiện “Lễ Khởi Công Dự Án Xây Dựng Sản Xuất Vải Bò“

Sự kiện “Lễ Khởi Công Dự Án Xây Dựng Sản Xuất Vải Bò” Chủ Thầu:

Sự kiện “Lễ Khởi Công Trung Tâm Thương Mại & Siêu Thị GO! QUẢNG NGÃI“

Sự kiện “Lễ Khởi Công Trung Tâm Thương Mại & Siêu Thị GO! QUẢNG NGÃI”

LỄ ĐỘNG THỔ CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI

Sự kiện: “LỄ ĐỘNG THỔ CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM – CHI NHÁNH

LỄ CẤT NÓC THÀNH PHỐ GIÁO DỤC QUỐC TẾ – IEC

LỄ CẤT NÓC THÀNH PHỐ GIÁO DỤC QUỐC TẾ – IEC Đơn vị thực hiện:

DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TNHH PERENNIAL CABLE VIETNAM

LỄ ĐỘNG THỔ DỰ ÁN XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN I – DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG

Sự kiện lễ động thổ “Group Brearking Ceremony”

Sự kiện lễ động thổ “Group Brearking Ceremony” Địa điểm: Khu công nghiệp Vsip Tịnh