Sự kiện “Lễ Khởi Công Dự Án Xây Dựng Sản Xuất Vải Bò“

Sự kiện “Lễ Khởi Công Dự Án Xây Dựng Sản Xuất Vải Bò”
Chủ Thầu: Công Ty TNHH XinDaDong Textiles Việt Nam
Địa điểm: Khu CN Vsip Tịnh Phong Quảng Ngãi
Đơn vị thi công: Công ty quảng cáo & tổ chức sự kiện Long Sơn Hoàng
Hotline: 0967 875 875 – 0905 822 290
Sự kiện “Lễ Khởi Công Dự Án Xây Dựng Sản Xuất Vải Bò“ Sự kiện “Lễ Khởi Công Dự Án Xây Dựng Sản Xuất Vải Bò“ Sự kiện “Lễ Khởi Công Dự Án Xây Dựng Sản Xuất Vải Bò“ Sự kiện “Lễ Khởi Công Dự Án Xây Dựng Sản Xuất Vải Bò“ Sự kiện “Lễ Khởi Công Dự Án Xây Dựng Sản Xuất Vải Bò“ Sự kiện “Lễ Khởi Công Dự Án Xây Dựng Sản Xuất Vải Bò“