Sự kiện lễ động thổ “Group Brearking Ceremony”

📣📣📣 Sự kiện lễ động thổ “Group Brearking Ceremony”
🛣 Địa điểm: Khu công nghiệp Vsip Tịnh Phong
+ Thời gian: Ngày 20/9/2017
+ Đơn vị thực hiện: Công ty Quảng Cáo và Tổ chức sự kiện Long Sơn Hoàng
📱 Liên hệ: 0255. 3822290 hoặc 0967. 875 875
🏘 Văn phòng: + 693 Quang Trung, Tp. Quảng Ngãi
+ 150 Võ Thị Sáu, Tp. Quảng Ngãi.
Sự kiện lễ động thổ Sự kiện lễ động thổ Sự kiện lễ động thổ Sự kiện lễ động thổ