DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TNHH PERENNIAL CABLE VIETNAM

LỄ ĐỘNG THỔ DỰ ÁN XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN I – DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TNHH PERENNIAL CABLE VIETNAM
+ Đơn vị thực hiện: Công ty Quảng Cáo và Tổ chức sự kiện Long Sơn Hoàng
📱 Liên hệ: 0255. 3822290 hoặc 0967. 875 875
🏘 Văn phòng: + 693 Quang Trung, Tp. Quảng Ngãi
+ 150 Võ Thị Sáu, Tp. Quảng Ngãi.
DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TNHH PERENNIAL CABLE VIETNAM DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TNHH PERENNIAL CABLE VIETNAM DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TNHH PERENNIAL CABLE VIETNAM DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TNHH PERENNIAL CABLE VIETNAM DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TNHH PERENNIAL CABLE VIETNAM