LỄ ĐỘNG THỔ CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI

Sự kiện: “LỄ ĐỘNG THỔ CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI”
Địa điểm: Khu CN VSip Tịnh Phong
Đơn vị thực hiện: Công ty Quảng Cáo & Tổ Chức Sự Kiện Long Sơn Hoàng
Thay mặt công ty chân thành cảm ơn sự tin tưởng từ phía lãnh đạo công ty TNHH Hoya Lens! Chúc dự án của quý công ty sẽ thành công tốt đẹp.
Hotline: 0967 875 875 – 0905 822 290
Photo: Amedio Media Team
LỄ ĐỘNG THỔ CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI LỄ ĐỘNG THỔ CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI LỄ ĐỘNG THỔ CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI LỄ ĐỘNG THỔ CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI LỄ ĐỘNG THỔ CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI LỄ ĐỘNG THỔ CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI LỄ ĐỘNG THỔ CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI LỄ ĐỘNG THỔ CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI LỄ ĐỘNG THỔ CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI LỄ ĐỘNG THỔ CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI LỄ ĐỘNG THỔ CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI LỄ ĐỘNG THỔ CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI LỄ ĐỘNG THỔ CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI LỄ ĐỘNG THỔ CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI LỄ ĐỘNG THỔ CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI