Lễ động thổ dự án xây dựng nhà máy sản xuất sợi và vải MaHang Dung Quất

Sự kiện “Lễ động thổ dự án xây dựng nhà máy sản xuất sợi và vải MaHang Dung Quất”
Địa điểm: Khu CN Vsip Tịnh Phong Quảng Ngãi
Đơn vị thực hiện: Công ty quảng cáo & tổ chức sự kiện Long Sơn Hoàng
Hotline: 0967 875 875 – 0905 822 290
Lễ động thổ dự án xây dựng nhà máy sản xuất sợi và vải MaHang Dung Quất Lễ động thổ dự án xây dựng nhà máy sản xuất sợi và vải MaHang Dung Quất Lễ động thổ dự án xây dựng nhà máy sản xuất sợi và vải MaHang Dung Quất Lễ động thổ dự án xây dựng nhà máy sản xuất sợi và vải MaHang Dung Quất Lễ động thổ dự án xây dựng nhà máy sản xuất sợi và vải MaHang Dung Quất