Sự kiện: LỄ PHÁT ĐỘNG – THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2019

Sự kiện: LỄ PHÁT ĐỘNG – THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2019
Thời gian: 06:00 ngày 16/4/2019
Địa điểm: Quảng Trường Phạm Văn Đồng, TP. Quảng Ngãi
Đơn vị thực hiện: Công ty quảng cáo & tổ chức sự kiện Long Sơn Hoàng
Hotline: 0967 875 875 – 0905 822 290
Sự kiện: LỄ PHÁT ĐỘNG - THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2019 Sự kiện: LỄ PHÁT ĐỘNG - THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2019 Sự kiện: LỄ PHÁT ĐỘNG - THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2019 Sự kiện: LỄ PHÁT ĐỘNG - THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2019 Sự kiện: LỄ PHÁT ĐỘNG - THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2019 Sự kiện: LỄ PHÁT ĐỘNG - THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2019