Sự kiện “NGÀY HỘI – HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ PDU – NƠI KHỞI ĐẦU ƯỚC MƠ CỦA BẠN“

Sự kiện “NGÀY HỘI – HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ PDU – NƠI KHỞI ĐẦU ƯỚC MƠ CỦA BẠN”
Với sự tham dự của gần 2000 sinh viên – học sinh tại Tỉnh Quảng Ngãi, được tổ chức tại sân trường Đại Học Phạm Văn Đồng, vào lúc 07:30 ngày 31 tháng 3 năm 2019!
Đơn vị thực hiện: Công ty Quảng cáo & Tổ chức sự kiện Long Sơn Hoàng
Hotline: 0967 875 875 – 0905 822 290
Sự kiện “NGÀY HỘI - HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ PDU - NƠI KHỞI ĐẦU ƯỚC MƠ CỦA BẠN“ Sự kiện “NGÀY HỘI - HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ PDU - NƠI KHỞI ĐẦU ƯỚC MƠ CỦA BẠN“ Sự kiện “NGÀY HỘI - HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ PDU - NƠI KHỞI ĐẦU ƯỚC MƠ CỦA BẠN“ Sự kiện “NGÀY HỘI - HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ PDU - NƠI KHỞI ĐẦU ƯỚC MƠ CỦA BẠN“ Sự kiện “NGÀY HỘI - HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ PDU - NƠI KHỞI ĐẦU ƯỚC MƠ CỦA BẠN“ Sự kiện “NGÀY HỘI - HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ PDU - NƠI KHỞI ĐẦU ƯỚC MƠ CỦA BẠN“ Sự kiện “NGÀY HỘI - HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ PDU - NƠI KHỞI ĐẦU ƯỚC MƠ CỦA BẠN“ Sự kiện “NGÀY HỘI - HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ PDU - NƠI KHỞI ĐẦU ƯỚC MƠ CỦA BẠN“ Sự kiện “NGÀY HỘI - HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ PDU - NƠI KHỞI ĐẦU ƯỚC MƠ CỦA BẠN“ Sự kiện “NGÀY HỘI - HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ PDU - NƠI KHỞI ĐẦU ƯỚC MƠ CỦA BẠN“ Sự kiện “NGÀY HỘI - HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ PDU - NƠI KHỞI ĐẦU ƯỚC MƠ CỦA BẠN“ Sự kiện “NGÀY HỘI - HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ PDU - NƠI KHỞI ĐẦU ƯỚC MƠ CỦA BẠN“ Sự kiện “NGÀY HỘI - HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ PDU - NƠI KHỞI ĐẦU ƯỚC MƠ CỦA BẠN“ Sự kiện “NGÀY HỘI - HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ PDU - NƠI KHỞI ĐẦU ƯỚC MƠ CỦA BẠN“