Sự kiện giải đấu “Chung Kết Đấu Trường Thép Võ Cổ Truyền”

Sự kiện giải đấu “Chung Kết Đấu Trường Thép Võ Cổ Truyền” với sự tài trợ của Number One tổ chức tại Quảng Trường Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi !
Đơn vị thực hiện : Công ty quảng cáo & tổ chức sự kiện Long Sơn Hoàng !

Một số hình ảnh set up !

Sự kiện giải đấu Sự kiện giải đấu
Sự kiện giải đấu Sự kiện giải đấu Sự kiện giải đấu