Lễ khởi công dự án “KHU SINH THÁI, NGHĨ DƯỠNG, TẮM BÙN KHOÁNG, SUỐI NƯỚC NÓNG NGHĨA THUẬN”

— LỄ KHỞI CÔNG —
Sáng nay vào lúc 7:30 ngày 28/4/2017, Lễ khởi công dự án ” KHU SINH THÁI, NGHĨ DƯỠNG, TẮM BÙN KHOÁNG, SUỐI NƯỚC NÓNG NGHĨA THUẬN” đã diễn ra.
Đơn vị thực hiện : Công ty tổ chức sự kiện & quảng cáo Long Sơn Hoàng
Chủ đầu tư: Công ty cổ phẩn đầu tư Hà – Mỹ – Á
Lễ khởi công dự án Lễ khởi công dự án Lễ khởi công dự án
Lễ khởi công dự án Lễ khởi công dự án