Sự kiện “Family Run For The Future – Gia Đình Chạy Vì Tương Lai“

Sự kiện “Family Run For The Future – Gia Đình Chạy Vì Tương Lai”
Diễn ra lúc 06:00 ngày 10/3/2019 tại đường Trường Chinh, Thành Phố Quảng Ngãi!
Với sự tham gia của hơn 2000 vận động viên đến từ các gia đình tại Thành Phố Quảng Ngãi
Cùng sự góp mặt của ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng, các ca sĩ nhí và nhóm múa…
Đơn vị tổ chức: Trường Giáo Dục Quốc Tế IEC
Đơn vị thực hiện: Công ty Quảng Cáo & Tổ Chức Sự Kiện Long Sơn Hoàng
Hotline : 0967 875 875 – 0905 822 290
Sự kiện “Family Run For The Future - Gia Đình Chạy Vì Tương Lai“ Sự kiện “Family Run For The Future - Gia Đình Chạy Vì Tương Lai“ Sự kiện “Family Run For The Future - Gia Đình Chạy Vì Tương Lai“ Sự kiện “Family Run For The Future - Gia Đình Chạy Vì Tương Lai“ Sự kiện “Family Run For The Future - Gia Đình Chạy Vì Tương Lai“ Sự kiện “Family Run For The Future - Gia Đình Chạy Vì Tương Lai“ Sự kiện “Family Run For The Future - Gia Đình Chạy Vì Tương Lai“
Sự kiện “Family Run For The Future - Gia Đình Chạy Vì Tương Lai“ Sự kiện “Family Run For The Future - Gia Đình Chạy Vì Tương Lai“ Sự kiện “Family Run For The Future - Gia Đình Chạy Vì Tương Lai“ Sự kiện “Family Run For The Future - Gia Đình Chạy Vì Tương Lai“