Sự kiện “NGÀY SÁCH VÀ VĂN HOÁ ĐỌC VIỆT NAM 21/4 NĂM 2023″

Sự kiện “NGÀY SÁCH VÀ VĂN HOÁ ĐỌC VIỆT NAM 21/4 NĂM 2023″ do Sở Thông Tin & Truyền Thông Quảng Ngãi tổ chức tại Nhà Thi Đấu Diên Hồng đã diễn ra thành công tốt đẹp, thu hút khá nhiều bạn đọc tham quan.
Trân trọng!
Sự kiện “NGÀY SÁCH VÀ VĂN HOÁ ĐỌC VIỆT NAM 21/4 NĂM 2023
Sự kiện “NGÀY SÁCH VÀ VĂN HOÁ ĐỌC VIỆT NAM 21/4 NĂM 2023
Sự kiện “NGÀY SÁCH VÀ VĂN HOÁ ĐỌC VIỆT NAM 21/4 NĂM 2023
Sự kiện “NGÀY SÁCH VÀ VĂN HOÁ ĐỌC VIỆT NAM 21/4 NĂM 2023
Sự kiện “NGÀY SÁCH VÀ VĂN HOÁ ĐỌC VIỆT NAM 21/4 NĂM 2023
Sự kiện “NGÀY SÁCH VÀ VĂN HOÁ ĐỌC VIỆT NAM 21/4 NĂM 2023
Sự kiện “NGÀY SÁCH VÀ VĂN HOÁ ĐỌC VIỆT NAM 21/4 NĂM 2023
Sự kiện “NGÀY SÁCH VÀ VĂN HOÁ ĐỌC VIỆT NAM 21/4 NĂM 2023
Sự kiện “NGÀY SÁCH VÀ VĂN HOÁ ĐỌC VIỆT NAM 21/4 NĂM 2023