Sự Kiện “Liên Hoan Mỗi Sản Phẩm Ocop & Không Gian Du Lịch Cộng Đồng Nông Nghiệp Nông Thôn 2024”

Khâu chuẩn bị cho Sự Kiện “Liên hoan mỗi sản phẩm Ocop là một câu chuyện kể và Không gian du lịch cộng đồng nông nghiệp nông thôn 2024” do Sở Văn Hoá Thể Thao & Du Lịch Tỉnh Quảng Ngãi tổ chức.

Địa điểm: Công viên 23-3, huyện Nghĩa Hành

Trân trọng !

Sự Kiện

Sự Kiện

Sự Kiện

Sự Kiện

Sự Kiện

Sự Kiện

Sự Kiện

Sự Kiện

Sự Kiện

Sự Kiện

Sự Kiện

Sự Kiện

Sự Kiện

Sự Kiện

Sự Kiện

Sự Kiện

Sự Kiện

Sự Kiện

Sự Kiện

Sự Kiện

Sự Kiện

Sự Kiện

Sự Kiện

Sự Kiện