SỰ KIỆN “LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI LẦN THỨ VII NĂM 2022”

Sự kiện “LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI LẦN THỨ VII NĂM 2022 “ đã diễn ra thành công tốt đẹp!
Dưới cái nắng nóng của miền trung – team Long Sơn Hoàng vẫn luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi thứ trước khi sự kiện diễn ra!
Trân trọng!
SỰ KIỆN
SỰ KIỆN
SỰ KIỆN
SỰ KIỆN
SỰ KIỆN
SỰ KIỆN
SỰ KIỆN
SỰ KIỆN
SỰ KIỆN
SỰ KIỆN
SỰ KIỆN
SỰ KIỆN
SỰ KIỆN
SỰ KIỆN
SỰ KIỆN