Sự Kiện Hội Thảo – Phát Triển Du Lịch Nông Nghiệp, Du Lịch Cộng Đồng Tỉnh Quảng Ngãi

Sự kiện “Hội Thảo – Phát Triển Du Lịch Nông Nghiệp, Du Lịch Cộng Đồng Tỉnh Quảng Ngãi – CƠ HỘI VÀ TRIỂN VỌNG” Do Sở Văn Hoá Thể Thao & Du Lịch Tỉnh Quảng Ngãi chủ trì.

Địa điểm: Nhà hàng Diamond Palace

Sự Kiện Hội Thảo - Phát Triển Du Lịch Nông Nghiệp, Du Lịch Cộng Đồng Tỉnh Quảng Ngãi

Sự Kiện Hội Thảo - Phát Triển Du Lịch Nông Nghiệp, Du Lịch Cộng Đồng Tỉnh Quảng Ngãi

Sự Kiện Hội Thảo - Phát Triển Du Lịch Nông Nghiệp, Du Lịch Cộng Đồng Tỉnh Quảng Ngãi

Sự Kiện Hội Thảo - Phát Triển Du Lịch Nông Nghiệp, Du Lịch Cộng Đồng Tỉnh Quảng Ngãi

Sự Kiện Hội Thảo - Phát Triển Du Lịch Nông Nghiệp, Du Lịch Cộng Đồng Tỉnh Quảng Ngãi

Sự Kiện Hội Thảo - Phát Triển Du Lịch Nông Nghiệp, Du Lịch Cộng Đồng Tỉnh Quảng Ngãi

Sự Kiện Hội Thảo - Phát Triển Du Lịch Nông Nghiệp, Du Lịch Cộng Đồng Tỉnh Quảng Ngãi

Sự Kiện Hội Thảo - Phát Triển Du Lịch Nông Nghiệp, Du Lịch Cộng Đồng Tỉnh Quảng Ngãi

Sự Kiện Hội Thảo - Phát Triển Du Lịch Nông Nghiệp, Du Lịch Cộng Đồng Tỉnh Quảng Ngãi

Sự Kiện Hội Thảo - Phát Triển Du Lịch Nông Nghiệp, Du Lịch Cộng Đồng Tỉnh Quảng Ngãi