Sự kiện “Ấm Áp Mùa Trăng Rằm Lần thứ V“

Sự kiện “Ấm Áp Mùa Trăng Rằm Lần thứ V” đã diễn ra vô cùng thành công, thu hút hơn 3000 phụ huynh và trẻ em tham dự với rất nhiều trò chơi dân gian, làm lồng đèn, làm bánh trung thu… và với các tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc.
Sự kiện do Trung tâm Anh Ngữ For Kid kết hợp với UBMT tổ chức tại quảng trường Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi.
Xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của BTC đã giao cho chúng tôi.
Trân trọng!
Sự kiện “Ấm Áp Mùa Trăng Rằm Lần thứ V“
Sự kiện “Ấm Áp Mùa Trăng Rằm Lần thứ V“
Sự kiện “Ấm Áp Mùa Trăng Rằm Lần thứ V“
Sự kiện “Ấm Áp Mùa Trăng Rằm Lần thứ V“
Sự kiện “Ấm Áp Mùa Trăng Rằm Lần thứ V“
Sự kiện “Ấm Áp Mùa Trăng Rằm Lần thứ V“
Sự kiện “Ấm Áp Mùa Trăng Rằm Lần thứ V“
Sự kiện “Ấm Áp Mùa Trăng Rằm Lần thứ V“
Sự kiện “Ấm Áp Mùa Trăng Rằm Lần thứ V“
Sự kiện “Ấm Áp Mùa Trăng Rằm Lần thứ V“
Sự kiện “Ấm Áp Mùa Trăng Rằm Lần thứ V“
Sự kiện “Ấm Áp Mùa Trăng Rằm Lần thứ V“
Sự kiện “Ấm Áp Mùa Trăng Rằm Lần thứ V“
Sự kiện “Ấm Áp Mùa Trăng Rằm Lần thứ V“
Sự kiện “Ấm Áp Mùa Trăng Rằm Lần thứ V“
Sự kiện “Ấm Áp Mùa Trăng Rằm Lần thứ V“
Sự kiện “Ấm Áp Mùa Trăng Rằm Lần thứ V“
Sự kiện “Ấm Áp Mùa Trăng Rằm Lần thứ V“
Sự kiện “Ấm Áp Mùa Trăng Rằm Lần thứ V“
Sự kiện “Ấm Áp Mùa Trăng Rằm Lần thứ V“
Sự kiện “Ấm Áp Mùa Trăng Rằm Lần thứ V“
Sự kiện “Ấm Áp Mùa Trăng Rằm Lần thứ V“