GIẢI VIỆT DÃ TRUYỀN THỐNG TỈNH QUẢNG NGÃI LẦN THỮ XI – NĂM 2019

Sacombank kết hợp với Sở văn hoá, thể thao & du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức
“GIẢI VIỆT DÃ TRUYỀN THỐNG TỈNH QUẢNG NGÃI LẦN THỮ XI – NĂM 2019”
Địa điểm: Quảng Trường Phạm Văn Đồng – Quảng Ngãi
Đơn vị thực hiện: Công ty Quảng Cáo & Tổ Chức Sự Kiện Long Sơn Hoàng
GIẢI VIỆT DÃ TRUYỀN THỐNG TỈNH QUẢNG NGÃI LẦN THỮ XI - NĂM 2019 GIẢI VIỆT DÃ TRUYỀN THỐNG TỈNH QUẢNG NGÃI LẦN THỮ XI - NĂM 2019 GIẢI VIỆT DÃ TRUYỀN THỐNG TỈNH QUẢNG NGÃI LẦN THỮ XI - NĂM 2019 GIẢI VIỆT DÃ TRUYỀN THỐNG TỈNH QUẢNG NGÃI LẦN THỮ XI - NĂM 2019 GIẢI VIỆT DÃ TRUYỀN THỐNG TỈNH QUẢNG NGÃI LẦN THỮ XI - NĂM 2019