Cổng chào chào mừng lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Ngân hàng Vietcombank

Chào mừng lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Vietcombank tại CN Quảng Ngãi. Bàn giao cổng chào tại 3 trụ sở :
+ Trụ Sở VCB Hùng Vương
+ Chi nhánh VCB Đức Phổ
+ Trụ Sở VCB Dung Quất
Trân trọng!
Cổng chào chào mừng lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Ngân hàng Vietcombank
Cổng chào chào mừng lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Ngân hàng Vietcombank
Cổng chào chào mừng lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Ngân hàng Vietcombank
Cổng chào chào mừng lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Ngân hàng Vietcombank
Cổng chào chào mừng lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Ngân hàng Vietcombank
Cổng chào chào mừng lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Ngân hàng Vietcombank
Cổng chào chào mừng lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Ngân hàng Vietcombank
Cổng chào chào mừng lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Ngân hàng Vietcombank
Cổng chào chào mừng lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Ngân hàng Vietcombank
Cổng chào chào mừng lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Ngân hàng Vietcombank
Cổng chào chào mừng lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Ngân hàng Vietcombank
Cổng chào chào mừng lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Ngân hàng Vietcombank